3d printed ball

3D-printmarkt groeit explosief naar $17 miljard in 2020

Consultancy bureau’s zijn het erover eens: de 3D-printmarkt zal de komende jaren flink groeien. Zo voorspelt Technavio dat de markt voor diensten gerelateerd aan 3D-printen in 2019 meer dan 9 miljard dollar zal bedragen. Wohlers gaat uit van een wereldwijde 3D-printmarkt van 20 miljard dollar in 2020. De glazen bol van consultancy bureau A.T. Kearney wijkt niet veel af. Ze stellen, dat dankzij de gigantische voordelen die 3D-printen te bieden heeft voor de maakindustrie en consumenten – waaronder de mogelijkheid tot maatwerk, afvalvermindering en een verbeterde time-to-market – de wereldwijde markt voor 3D-printen zal groeien van $4,5 miljard anno 2015 naar $17,2 miljard in 2020. Hieronder een verslag van Consultancy.nl

Sinds oudsher produceren mensen op een reductieve wijze – het gebruikte materiaal wordt bewerkt totdat een bruikbare vorm ontstaat, zoals in het geval van houtbewerking, het slijpen van stenen en zoals bij veel vormen van metaalbewerking. 3D-printen is daarentegen een additief productieproces, waarbij door meerdere lagen van het materiaal op elkaar te leggen een object ontstaat. In een recent onderzoek van A.T. Kearney, getiteld ‘3D Printing: A Manufacturing Revolution’, onderzocht het management consultancy bureau de marktpositie van de opkomende technologie, zowel nu als in de komende tien jaar.

Volgens de analyse van A.T. Kearney zal de markt voor 3D printing – bestaande uit de markt voor hardware, grondstoffen en dienstverlening rondom 3D-printtechnologie – de komende vijf jaar een explosieve groei doormaken. De markt is momenteel ongeveer $4,5 miljard waard, waarbij 18% van de waarde afkomstig is van de luchtvaart- en defensiesector, nog eens 18% uit de industriële en bouwsector, gevolgd door 16% uit de gezondheidszorg. Zowel de automotive branche als de juweliersbranche hebben een marktaandeel van 12%, terwijl de energiesector goed is voor 5%. De overige sectoren nemen gezamenlijk ongeveer 20% voor hun rekening.

Global Size of the 3D Printing Market

In de komende zes jaar zal de markt naar verwachting groeien met een samengesteld groeipercentage (CAGR) van 25%, waardoor de omzet van de industrie uitkomt op $17,2 miljard. De meeste groei zal afkomstig zijn uit de energiesector, waar de uitgaven met 30% tot 35% per jaar zullen groeien. Daarna levert de juweliersbranche de grootste bijdrage met 25% tot 30% groei. De langzaamst groeiende sectoren zijn de luchtvaart, automotive en industriële sectoren, maar zelfs deze groeien nog met dubbele cijfers – naar verwachting tussen de 15% en 20% per jaar.

Voordelen van 3D-printen
De voorspelde explosie in het gebruik van 3D-printtechnologie is gebaseerd op een aantal voordelen die de technologie heeft ten opzichte van traditionele productievormen. Volgens A.T. Kearney kunnen deze voordelen worden samengevat in vijf dimensies:

1. Maatwerk op grote schaal – de technologie maakt het mogelijk om voorwerpen te maken naar de precieze specificaties van klanten, waardoor maatwerk designs en persoonlijk aangepaste voorwerpen veel nieuwe mogelijkheden creëren.

2. Nieuwe mogelijkheden – het wordt mogelijk om voorwerpen op massale schaal te produceren zonder de hoge kosten van het maken van een aantal afwijkende producten.

3. Doorlooptijd en snelheid – doordat de technologie werkt met data templates kunnen ontwerp-aanpassingen snel worden doorgevoerd, wat het hele ontwerp- en productieproces ten goede komt. Uiteindelijk leidt dit tot een kortere doorlooptijd en een verbetering van de time-to-market.

4. Eenvoudigere supply chains – doordat de printers eenvoudig inzetbaar en verplaatsbaar zijn, kan het gehele proces dichterbij de markt plaatsvinden, preciezer voldoen aan de vraag, met als gevolg dat er minder inventaris en voorraad nodig is.

5. Afvalvermindering – ongebruikte materialen kunnen voor diverse overige producten gebruikt worden, waarbij alleen verbruikt wordt wat nodig is, waardoor het afval van restmateriaal flink wordt verminderd.

3D printmarkt groeit explosief, naar 17 miljard in 2020

A.T. Kearney voorspelt dat, hoewel traditionele productievormen een plek zullen blijven houden in de productie-waardeketen, 3D-printen het domein zal revolutioneren. “De vraag is niet of, maar wanneer bedrijven 3D-printen zullen moeten omarmen”, schrijven de auteurs. Hoewel traditioneel produceren voor de nabije toekomst voorlopig nog zijn kostenvoordelen bij grootschalige productie behoudt, zal 3D-printen snel terrein winnen op de gebieden waarop de bovenstaande vijf dimensies van toepassing zijn. Hierbij kan men denken aan het maken van prototypes (‘doorlooptijd’ en ‘snelheid’), medische implantaten speciaal voor een enkel persoon (‘maatwerk’), en onderdelen van vliegtuigen die complexe montage vereisen en hoge fly-to-buy ratio’s hebben (‘nieuwe mogelijkheden’ en ‘afvalvermindering’).

Bron: consultancy.nl