Ground3d bij Het Wonder van Eindhoven

Ground3d bij ‘Het Wonder van Eindhoven’ in de Paradiso

Ground3d stond afgelopen zaterdag bij het Wonder van Eindhoven met een stand waar men informatie kon krijgen over de 3D printen. Ook printten we ter plekke met een Ultimaker 3D printer. Rogier van der Heide (Vice President van Philips, Light en Design) trad op als spreker. Hij introduceerde Ground3d bij het publiek als het 3D print platform. De nadruk legde Rogier op het ‘maken’: ‘men moet meer gaan maken en produceren in plaats van alleen consumeren’. Inderdaad, en 3D printen maakt het voor iedereen makkelijker om zelf je producten te maken!

Check de video van Studio040 over Het Wonder van Eindhoven, vanaf 4:30 zie je ook onze Ultimaker aan het werk!