Oceanz_logo-academy

Kennis delen over 3D-printen bij Oceanz Academy

EDE – Steeds meer mensen en bedrijven maken kennis met 3D printing. De techniek is nog redelijk onbekend en vaak is meer kennis gewenst. Onder de naam Oceanz Academy deelt de 3D-printprofessional graag haar kennis rondom deze techniek met belangstellenden en branchegenoten. “Ook met Oceanz Academy verbreden we de kennis, gaan we op zoek naar noviteiten en zijn we niet bang voor innovaties en ontwikkelingen.” aldus directeur Erik van der Garde.

Onderwijs
Ook onderwijsinstellingen integreren 3D-printen steeds meer binnen het onderwijs. Dankzij 3D-printen werken scholieren en studenten aan hun creativiteit, digitale geletterdheid, ruimtelijk inzicht en kritisch denkvermogen. Oceanz heeft regelmatig scholieren en studenten over de vloer. “De studenten, leerlingen én docenten komen bij ons in aanraking met nieuwe technologieën. Inmiddels hebben we samenwerkingen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ROC A12, Het Streek, Foodvalley en Knooppunt Techniek”, aldus Van der Garde.

Kennissessies
Onder de naam Oceanz Academy organiseert Oceanz kennissessies waaraan verschillende partijen kunnen deelnemen. Het doel is kennis opdoen en ervaringen uitwisselen rondom bepaalde onderwerpen. Daarnaast organiseert de 3D-printprofessional onder meer Individuele 3D-printtrainingen, bedrijfspresentaties en rondleidingen.

Twee voorbeelden van Oceanz Academy
Oceanz Academy trapt af met kennissessie ‘matrijzen’
Vrijdag 13 november vond de eerste officiële Oceanz Academy kennissessie plaats. Vijftien deelnemers namen plaats aan de ontbijttafel bij Oceanz om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen rondom het wel of niet 3D-printen van matrijzen. Branchegenoten en experts gingen het gesprek aan en deelden informatie. Onderwerpen waren onder meer de voor- en nadelen van 3D-printen ten opzichte van spuitgieten en gewenste technieken en materialen. De eerste bijeenkomst leidde direct tot interessante informatie en discussiestukken. Van der Garde: “Met 3D printing en Additive Manufacturing staan we aan het begin van een nieuwe industriële revolutie. Met Oceanz Academy zetten we concrete stappen. We delen kennis en zoeken samen naar de toegevoegde waarde. Zo komen we bijvoorbeeld tot reductie van faalkosten of het verhogen van de productiecapaciteit.”

Technasium studenten Het Streek ontwikkelen project bij Oceanz
Lara Klunder en Emilie van Wonderen, twee Technasium (5 vwo) leerlingen van Het Streek, gaan komende maanden een project ontwikkelen en afronden bij Oceanz. Aan bod komt het opstellen van een eigen werkplan, het schrijven van een goed wetenschappelijk verslag en samenwerken. “Het lijkt ons een hele gave uitdaging om een project te doen bij een bedrijf met zo veel actuele technieken”, aldus Lara en Emilie. Zij krijgen een uitdagende en realistische opdracht die in het teken staat van industrieel ontwerpen en past bij het werk van een hoger opgeleide kenniswerken (hbo/wo).