3D-geprinte lamp door Nervous System

Lamp van Hilde als inspiratie voor 3D industrie

De provincie Noord-Holland laat een bijzondere lamp maken voor Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. Waël el Allouche , student aan de Gerrit Rietveld Academie, maakt een ontwerp dat vervolgens door middel van 3D printen wordt vervaardigd. Dit hele proces, van ontwerp tot en met de productie, gebeurt in een open innovatietraject waarbij het doel is dat zoveel mogelijk partijen betrokken worden zodat zij de mogelijkheden van de 3D industrie leren kennen en mogelijk ook kunnen gaan toepassen.

De ontwikkelingen rond 3D-printen zijn de afgelopen jaren heel snel gegaan en deze techniek biedt steeds meer mogelijkheden voor bedrijven. De provincie Noord-Holland gaat bij het  ontwerpen en produceren van de Lamp van Hilde de kennis en expertise benutten die er is in Noord-Holland maar wil uitdrukkelijk ook bedrijven die nog geen ervaring hebben met de techniek betrekken. Zij kunnen de mogelijkheden van 3D-printen voor de eigen bedrijfsvoering en opleidingen leren kennen. De belangrijkste doelgroepen die de provincie met dit project hoopt te inspireren zijn (markt)partijen die betrokken zijn bij het realiseren van 3D geprinte objecten (productiebedrijven en toeleveranciers) en (markt)partijen die mogelijke toepassingen zien en ontwikkelen voor 3D-printen. Deze laatste groep kan zeer uiteenlopend zijn, variërend van een opticien die mogelijkheden ziet om de “oren” van een bril geheel op maat te laten maken tot en met een multinational die 3D-printen als een nieuwe vorm van productie ziet.

Van ontwerp naar lamp
Het definitieve ontwerp dat is gemaakt door el Allouche van de Gerrit Rietveld Academie, wordt uitgewerkt tot een produceerbaar ontwerp voor 3D-print technologie. Er zijn verschillende manieren om het lichtobject in 3D te printen. Het lichtobject kan op één printer in zijn geheel worden geproduceerd of uit meerdere, kleinere elementen worden opgebouwd. Deze kleinere elementen kunnen eventueel door meerdere partijen wordt geproduceerd. In september wordt het ontwerp gepresenteerd. Partijen die interesse hebben in 3D-print en mogelijk een deel van de lamp willen produceren kunnen een workshop volgen. Het lichtobject wordt uiteindelijk geproduceerd en vervolgens in december geïnstalleerd in het atrium van het Huis van Hilde. In de loop van het traject vindt u actuele informatie over dit bijzondere project op www.huisvanhilde.nl.

In verband met dit project verzorgde Ground3d een evenement en masterclass bij het Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Foto: 3D-geprinte lamp door Nervous System