Marla Marchant - Style 5 b

Marla Marchant @ Het 3D Atelier

Toen Marla Marchant begon aan haar masterthesis aan het London College of Fashion, was ze veel bezig met verloren ambacht. Haar adviseur moedigde haar aan om te vertakken, om steeds meer gedurfde concepten te bouwen op haar praktische basis. Plotseling werden de hakken waar ze aan werkte steeds hoger – tot wel 28 cm – waardoor er meer ruimte over was om aandacht te besteden aan de geweven patronen die Marchant wilde creëren.

“Naar mijn mening zien een heleboel dingen die tegenwoordig worden gemaakt er nep en algemeen uit… Ik wilde een meer persoonlijke benadering. Door te werken met handgemaakte schoenen en hoge hakken, kon ik terugkeren naar de originaliteit en individualiteit van traditioneel vakmanschap. ”

Weven is het belangrijkste thema van deze collectie. Door traditionele technieken te moderniseren en toenadering te zoeken tot de nieuwste technologieën, is een eigentijdse uitstraling gecreëerd die ons uitnodigt om het verleden te bezoeken en zo een glimp van de toekomst op te vangen.

Marchant’s zoektocht naar de meest geschikte materialen voor haar geweven hakken, begon met gesoldeerde stalen draden, gevolgd door koolstofvezel, om uiteindelijk door middel van roestvrij staal rapid prototyping – 3D printen – een brug te slaan tussen traditioneel vakmanschap en innovatieve technologie.

Marchant’s eerste inspiratie uit architectuur kwam van Buckminster Fuller en zijn principe van spanning en compressie van de structuren. Haar belangrijkste invloed was echter Gaudi‘s experimentele ontwerp van de oppervlakken van La Sagrada Familia.

De esthetiek vergroot de gewichtloosheid van het vrouwelijk lichaam, waardoor de illusie van een driedimensionaal net gecreëerd wordt, dat de voeten samenbindt.

Bekijk het werk van Marla Marchant van 8 juni t/m 27 juli in het 3D Atelier in Arnhem! 

_______________________________________________________________________________________________________________

Marla Marchant was thinking deeply about the lost art of craftsmanship when she began her MA thesis project at the London College of Fashion. It started off conventionally enough, until her advisor encouraged her to branch out, to build evermore daring concepts on her practical foundation. Suddenly the heels she was working on got higher – as high as 11 inches – leaving more room for the woven patterns Marchant was intent on creating.

“In my opinion, a lot of things made nowadays look fake and generic… I wanted a more personal approach. Working with handmade shoes and incorporating the concept of high heels enabled me to return to the originality and individuality of traditional craftsmanship.“

Weaving is the main theme of this collection. Creating a contemporary image that invites us to visit the past in order to glimpse the future has been achieved by modernizing traditional techniques and accessing the latest technologies.

Marchant’s search for the most suitable materials to construct her woven heels started with soldered steel wires, later advancing to carbon fiber, and finally incorporating stainless steel rapid prototyping – 3D printing – successfully bridging traditional craftsmanship with cutting-edge technology.

Marchant’s first inspiration by architecture came from Buckminster Fuller and his principle of tension and compression of the structures. However, her main influence was Gaudi’s experimental method in designing the surfaces of La Sagrada Familia.

The aesthetic enhances the weightlessness of female body, creating the illusion of hanging from a net, tying the feet down and bearing the netting into a three dimensionality.

Check out Marla Marchant’s work from the 8th of June until the 27th of July at the 3D Atelier in Arnhem! 


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *