De Clercq - Willem Balfoort

The Scan – De Clercq

In de wekelijkse rubriek ‘The Scan’ komen onze Ground3d Globe partners aan het woord.  Interview door: Maud Titarsolej.

Ground3d Globe’s partner
De Clercq beschikt over een uitgebreide kennis over juridische aspecten die komen kijken bij het 3D-printen. Vanuit deze kennis adviseert De Clercq over onderwerpen op het gebied van onder meer het intellectuele eigendomsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Vanaf 2012 is de Clercq zich gaan focussen op het 3D-printen. Op dat moment waren er bijna geen juristen en of advocaten die zich verdiepten in de juridische aspecten van het 3D-printen. Door middel van het schrijven van artikelen en het spreken op congressen, beurzen en andere bijeenkomsten heeft De Clercq zich op de kaart gezet als dé juridische partner op het gebied van 3D-printen. Door de toenemende interesse vanuit het bedrijfsleven in 3D-printen, ontstonden al snel vragen over de juridische aspecten, vooral ten aanzien van mogelijke aansprakelijkheidsissues. De Clercq richt zicht op dit moment met 5 personen op de juridische vragen die het 3D-printen oproept. Ground3d interviewde advocaat Willem Balfoort.

Hoe is De Clercq terecht gekomen in de 3D-printindustrie?
In 2012 ontstond onze interesse in het onderwerp 3D-printen. Aangezien op dat moment nog vrijwel geen juridische publicaties over dit onderwerp bestonden, zijn we artikelen gaan schrijven en is het balletje eigenlijk gaan rollen.

Hoe komt De Clercq aan opdrachten?
Naarmate grote bedrijven begonnen te werken met het 3D-printen, nam de vraag naar juridische advies bij ons ontzettend toe. Er kleven namelijk stevige kosten en risico’s aan het 3D-printen. Doordat we artikelen zijn gaan schrijven en zijn gaan spreken op events, werden we op de kaart gezet als expert in deze markt.

Wat is de leukste opdracht die De Clercq ooit heeft gehad?
Dit is moeilijk om te beantwoorden, omdat we natuurlijk een geheimhoudingsplicht hebben. Momenteel spelen er in ieder geval nog geen rechtszaken wat betreft het 3D-printen. Op dit moment draait het bij ons daarom vooral om het opstellen van contracten, algemene voorwaarden en het geven van adviezen.

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen wat betreft De Clercq?
Het 3D-printen wordt steeds groter en professioneler. In het begin was het vooral voor veel bedrijven nog aftasten en hadden ze nog te hooggespannen verwachtingen bij het 3D-printen. We merken dat dit nu meer een plekje krijgt. Het is nu echt een internationale, volwassen markt geworden. Ik ben bijvoorbeeld uitgenodigd om te spreken in Dubai en China over de juridische aspecten van 3D-printen.

Over 5 jaar bestaat De Clercq nog, omdat…
…we steeds inspelen op de nieuwe vraagstukken die ontstaan door de snel veranderende en ontwikkelende techniek.

Over 5 jaar bestaat De Clercq niet meer, omdat…
…stilstand achteruitgang betekent. Als wij niet met de behoeften van de markt meebewegen, bestaan voor ons weinig groeimogelijkheden. Daarom zorgen wij altijd in te spelen op nieuwe juridische vragen die ontstaan door nieuwe technieken.

Waar is De Clercq het meest trots op?
In Nederland zijn wij op dit moment de partij om naar toe te gaan als het gaat om de juridische aspecten van 3D-printen. We worden uitgenodigd door de overheid en op internationale events. We zijn het aanspreekpunt geworden als het gaat over juridische aspecten die komen kijken bij het 3D-printen.

Loopt De Clercq ergens tegenaan?
Ja, de wet is soms wel eens toe aan een update. Bijvoorbeeld, bij het 3D-printen speelt de 3D-tekening (het CAD-bestand) een grote rol. Dit is een digitaal bestand en de wet kan daar slecht mee omgaan. De wet is veelal geschreven met fysieke objecten in het achterhoofd. Dit was al een probleem door de opkomst van software; nu is het de 3D-tekening die dit probleem nog groter maakt. Is zo’n digital bestand een product, of is het iets anders? Niemand weet het antwoord en dat is een risico als je deze markt instapt. Ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat hier in Europa duidelijkheid over zal bestaan.

Waar zou De Clercq in willen investeren?
We zijn afhankelijk van de markt en als de markt groeit, groeien we mee. Waar we nu in investeren is het delen van kennis en ook in het vergaren van kennis. Het is van belang dat we met marktpartijen in gesprek blijven en dat we weten wat er speelt op de markt. Ground3d is daarom niet alleen als podium maar ook al platform belangrijk voor ons.

Bekijk het profiel van De Clercq op Ground3d Globe. Willem Balfoort is tevens Blogpartner van Ground3d, lees hier zijn artikelen.